LR de Nunspeetse Ruiterclub en PC Klein maar Dapper

Bij deze fanatieke vereniging heeft Equisport in 2016 twee bodems aangelegd. In het voorjaar is de nieuwe binnenhal voorzien van een Equisport Eb- en Vloedbodem en in het najaar heeft Equisport een buitenpiste aangelegd van maar liefst 4500 m²!

Binnenhal 8f09e6aa-d51c-4f57-ae76-48e313de1a6c
Bron: www.nunspeetseruiterclub.nl